Przedszkole nr 15 w Koszalinie

'Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat'

Robert Fulghum.

Trudny wybór

Może za kilka miesięcy po raz pierwszy poślesz dziecko do przedszkola, a może chodzi tam już kolejny rok. Tak czy inaczej, pewnie czasami się zastanawiasz, czy to dobre miejsce dla twojego malucha. Chcielibyśmy ci pomóc w dokonaniu takiej oceny.

Czytaj

Nasze atuty

Wszystkich pracowników Przedszkola obowiązuje przestrzeganie "Procedury dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu."
Wysoko kwalifikowana kadra, która stale podnosi poziom swoich kwalifikacji
Ekologia
Jesteśmy przedszkolem o profilu ekologicznym.
Zaplecze
Dobrze wyposażone sale, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym

Dziecko też ma swoje prawa!

Prawa te wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie i państwie, dają dziecku specjalne uprawnienia, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia i pełnego rozwoju jego osobowości oraz możliwości pozytywnej samorealizacji i współtworzenia losu..

Czytaj

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 1.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający (odbierający dzieci) do przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m.
 2. Każdego dnia przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do okazania pracownikowi przedszkola „Oświadczenia nr 2” (zamieszczonego na stronie internetowej przedszkola). Po okazaniu pracownikowi Oświadczenie nr 2 należy wrzucić do oznakowanego kartonu umieszczonego w przedsionku Przedszkola.
 3. Godziny przyprowadzania dzieci zależą od czasu pracy oddziału do którego jest zakwalifikowane dziecko tj.:
 • 6.30 – 8.00
 • 7.00 – 8.00
 • 7.30 – 8.15
 1. Po godzinie 8.15 drzwi przedszkola będą zamknięte w celu dokonania dezynfekcji przez personel.
 2. Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola nie zaczytujemy karty. Nauczyciele są zobowiązani do odnotowania godziny wyjścia i wyjścia dziecka z sali.
 3. Godziny odbierania dzieci z przedszkola: 14.30 – 15.30.
 4. Rodzice przyprowadzający dzieci przekazują dziecko w drzwiach do przedszkola pracownikowi przedszkola. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. Przy odbiorze dzieci rodzic również nie wychodzi do przedszkola, ale w drzwiach podaje pracownikowi przedszkola nazwisko, imię dziecka oraz numer grupy. Przy drzwiach przedszkolnych stoi 1 rodzic, pozostali oczekują w kolejce za znakiem „STOP”.
 5. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba wejścia rodzica do przedszkola to rodzic obligatoryjnie dezynfekuje ręce przed wejściem do placówki (dozownik z płynem dezynfekującym zamieszczony jest w przedsionku zaraz po przekroczeniu 1 drzwi do placówki) oraz jest zobligowany do stosowania rękawic ochronnych i zakrycia ust i nosa np. maseczką.
 6. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.
 7. Jeśli temperatura na wejściu dziecka do przedszkola będzie wynosiła 37ºC lub więcej, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu.
 8. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona z podaniem przyczyny nieobecności.
 9. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 11. Zakazuje się przynoszenia przez dzieci zabawek i jakichkolwiek innych przedmiotów z zewnątrz do placówki.
 12. Zakazuje się wjazdu samochodem na parking znajdujący się na terenie przedszkola w celu zminimalizowania kontaktów z dostawcami żywności i środków czystości.

 

Nasze osiągnięcia!

 • Zielony Certyfikat
   
 • Dnia 10 listopada 2009.r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania Zielonych Certyfikatów I i II stopnia.

 • Czytaj

 • Zielona Flaga
   
 • "Zielona Flaga" to międzynarodowy tytuł, który nadawany jest placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools.

 •  
 • Promotor Ekologii
   
 • WYRÓŻNIENIE dla Przedszkola nr 15 w Narodowym Konkursie Ekologicznym.

 • Czytaj

 • Młody Menager Środowiska
 • W roku szkolnym 2008/2009r. i 2009/2010r. Przedszkole brało udział w ogólnopolskim programie Młody Menager Środowiska 2.

 • Czytaj

Warto odwiedzić

 • Ptasia Gospoda

  Ptasia Gospoda

  W ramach ubiegania się o Zielony Certyfikat przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia pt: "Ptasia gospoda pod rokitnikiem".

  Ptasia Gospoda

 • Recykling

  Recykling

  W przedszkolu podejmowane są liczne inicjatywy o charakterze ekologicznym.

  Recykling

 • 1