CZY MOJE DZIECKO JEST ZDOLNE ?
Opinię stwierdzającą czy dziecko jest zdolne uzyskuje się tylko w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nowe rozporządzenie anulowało możliwość przesunięcia dziecka do klasy programowo wyższej, pozostawiło natomiast możliwość „przyspieszenia obowiązku szkolnego” np. zdolny 5 –latek może opuścić tzw. „zerówkę” jeżeli urodził się przed 31 sierpnia i uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko takie otrzyma z poradni dostosowany do jego potrzeb indywidualny tok lub program nauczania.

Z końcem semestru dzieci realizujące indywidualny tok lub program nauczania zdają egzaminy.

Talent jest to niezwykła, nieprzeciętna zdolność twórcza. Wybitne uzdolnienie do czegoś. Wszyscy musimy pamiętać, że każde dziecko ma w sobie potencjał twórczy. Zdolności nie zawsze muszą dotyczyć intelektu a np. mogą to być wysokie zdolności organizacyjne. Pamiętajmy również, że dziecko nie może być ze wszystkiego bardzo dobre.

Jak postępować, żeby nie przeszkodzić w rozwoju potencjału twórczego dzieci?

BARIERY TWÓRCZEGO MYŚLENIA

 1. Lęki i zahamowania, których źródłem jest przykre doświadczenie ( za każdym razem udzielajmy dziecku wyczerpującej odpowiedzi, dzieciom starszym dostarczajmy literaturę ).
 2. Nadmierny krytycyzm ( dzieci bojąc się np. ocen szkolnych nie są aktywne lub obawiają się opinii typu „ale opowiadasz bzdury” ).
 3. Nadmierna zależność od autorytetów ( jeżeli dziecko mówi, że np. mama ma inne zdanie na dany temat nie podważajmy tego, podejdźmy do sprawy w racjonalny sposób używając określenia „inne zdanie” ).
 4. Uległość wobec osób dominujących.
 5. Brak inicjatywy.
 6. Nieumiejętność zejścia z raz obranej drogi postępowania ( tradycje ).
 7. Trzymanie się sprawdzonych reguł i zasad ( nadmiar erudycji, duża książkowa wiedza ).
 8. Tłumienie w sobie ciekawości.
 9. Uleganie sugestiom większości.
 10. Niska odporność na krytykę.
 11. Brak odwagi cywilnej.
 12. Narzucanie sobie zbędnych ograniczeń.
 13. Lenistwo.

Unikajmy barier, bądźmy twórczy i pozwólmy rozwijać się naszym dzieciom. Pamiętajmy jednak, że tzw. „bezstresowe wychowanie” nie zwalnia nikogo z obowiązku przestrzegania pewnych norm społecznych.

Informacje zebrała na warsztatach metodycznych

„Trening twórczości dla dzieci”
Halina Pawłowska