Projekt edukacyjny
„Wesołe spotkania z językiem angielskim”

„Wesołe spotkania z językiem angielskim to cykl zabaw, które odbywał  się w przez dwa lata w mojej grupie. Zajęcia te rozpoczęły się w styczniu 2012r. prowadzone były przez mamę jednego z wychowanków tej grupy panią Martę Miszczor – Jobda (pomysłodawczynię tego projektu). Spotkania te odbywały się zazwyczaj raz w tygodniu, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie ( ze względu na zobowiązania zawodowe pani Marty). Kiedy ruszylismy z tym projektem wszystkie dzieci miały już skończone 3 lata, w kolejnym roku pracy z dziećmi już 4 letnimi zajęcia te nabrały  bardziej systematycznego charakteru.
Spotkania te odbywały się  w oparciu o złożenia metody wczesnej nauki języka angielskiego opracowanej przez znaną lingwistkę Helen Doron. Według niej dziecko rozwija się, zdobywa nowe doświadczenia od chwili poczęcia, a nauka rozpoczyna się bowiem przed przekroczeniem murów szkolnych i nie kończy się po ich opuszczeniu lecz trwa przez całe życie. Zdaniem neurologów podczas kilku pierwszych lat dzieciństwa w naszym mózgu tworzą się główne drogi nerwowe umożliwiające  dalsze zdobywanie wiedzy, będą się one jeszcze rozwijać, lecz podstawy tworzone są właśnie w tym czasie. Dlatego też wg Helen Doron to rodzic i nauczyciel powinni rozbudzić w dziecku naturalne zamiłowanie do nauki, albowiem „umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba wzniecić”. Dziecko poznając język ojczysty najpierw uczy się najbardziej potrzebnych mu zwrotów, które sprawiają, że może komunikować się z otoczeniem, a zatem już jako malec zaczyna rozumieć , iż użycie nazw ma funkcję praktyczną. Na tej podstawie lingwistka zaprojektowała swój program do nauki języka angielskiego dla najmłodszych, w którym nacisk położony jest na używanie języka mówionego. Zgodnie z tym programem dzieci uczą się wyłącznie języka mówionego. Wprowadzenie do pisania polega na kolorowaniu, wyklejaniu obrazków zaopatrzonych w podpisy. Proces nauki odobywa się na zasadzie gier, zabaw. W naszym przypadku dzieci miały jeszcze dodatkowy bodziec - animację i dramę, ponieważ na każde zajęcie prowadząca przygotowywała przebranie stosowne do teamtu danego spotkania (zawsze było inne i stanowiło niespodziankę dla maluchów).  Miałyśmy nadzieję, że prowadzenie tego typu zajęć z dziećmi trzyletnimi w naszej placówce umożliwi im podjęcie nauki języka obcego niemal tak wcześnie jak ojczystego, wydłużamy jednocześnie okres przeznaczony na stopniowe, naturalne zaznajamianie się z językiem angielskim tzw. „zanurzanie się w nim". Starałam się, aby wychowankowie mieli wystarczająco dużo czasu, żeby przejść przez różne fazy poznawania języka obcego, tak jak odbywa się to z mową ojczystą: najpierw rozumie co słyszy, wykonuje polecenia nauczyciela, wypowiada pierwsze słowa, a następnie zdania.
W tej metodzie nauczania, jak i również w prowadzonych w grupie zajęciach biorą udział wszystkie zmysły jako „główne szlaki wiodące do mózgu”. Te szlaki to sposoby przyswajania wiedzy poprzez to co:

 • Widzimy
 • Słyszymy
 • Smakujemy
 • Czego dotykamy
 • Wąchamy
 • Robimy
 • Wyobrażamy sobie
 • Czujemy

Oznacza to, że w proces nauczania są angażowane wszystkie zmysły dziecka, a więc wzrok, dotyk słuch, ruch, węch. Każde zajęcia są tak skonstruowane, aby znalazło się w nich jak najwięcej elementów takich jak: rysowanie, zgadywanie, śpiewanie, gra pamięciowa, ruch – gimnastyka. Dzięki takiej różnorodności form  zajęcia są nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim pobudzają uwagę i pamięć dzieci, kształcą ich umiejętności manualne, motoryczne, umysłowe i społeczne.
Spotkania, te miały charakter wesoły, dzięki wspomnianym już ciekawym i niejednokrotnie śmiesznym przebraniom prowadzącej. Odbywały się w miłej, serdecznej atmosferze, a dzieci za swoje nawet maleńkie sukcesy były pozytywnie wzmacniane w formie częstych pochwał, stymulowało się je do dalszej pracy, która przynosiła efekty. Przy czym każde dziecko „szło” swoim własnym tempem i nie musiało nadążać za pozostała częścią grupy.

Celem prowadzonych zajęć była:

 • nauka przez zabawę
 • wprowadzanie  w świat języka angielskiego wykorzystując naturalne zdolności małych dzieci do powtarzania i naśladowania dorosłych
 • wzmacnianie poczucie własnej wartości dzieci poprzez częste pochwały ze strony prowadzącej
 • rozwój wszystkich rodzajów inteligencji
 • używanie wszystkich zmysłów w procesie nauki
 • rozwój ruchowy
 • zwiększanie pojemności mózgu.


Ten projekt jak się okazało miał jeszcze jedną bardzo ważną zaletę, albowiem dzieci uwielbiają to co nowe, inne, cenią sobie kontakt z żywą osobą odgrywającą przed nimi jakąś historię, dzięki swoim przebraniom i zachowaniu. Same również chętnie uczestniczą w odgrywaniu różnych ról. Dzieci żyją światem fantazji, lubią rozmawiać z wyimaginowanym rozmówcą. Taką szansę tymi właśnie spotkaniami i swoimi kreacjami dała dzieciom przez dwa lata swojej pracy  pani Marta, co ma ogromne znaczenie w dobie telewizji, która tak bardzo opanowała życie nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci już od najmłodszych lat. Pozostaje nam tylko być wdzięcznym mamie Borysa za poświecony czas i energię, którą nas obdarzała, a także mieć nadzieję, że podobnych inicjatyw ze strony rodziców będzie coraz wiecej.