P R Z E D S Z K O L E NR 15

ZABAWY Z PANIĄ ZIMĄ

TYGODNIOWY ROZKŁAD IMPREZ DLA DZIECI
w wieku od 3 - 6 lat

Uzasadnienie podjętych działań

Poznawanie przyrody przez dzieci mieści się w szeroko pojętym procesie wychowawczym i spełnia ważną funkcję w rozwoju osobowości dziecka. Jednym z wielu zadań Programu Rozwoju Przedszkola jest 'Kształtowanie świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia'. Nawiązując do powyższego zadania postanowiłyśmy zorganizować cykl zabaw i gier przybliżających dzieciom treści z zakresu świata przyrody - zimą. Celem naszych działań było :

CELE OGÓLNE

 • Przyswajanie przez dzieci wiadomości o świecie przyrody poprzez wprowadzenie atrakcyjnych form ;
 • Wzajemna integracja dzieci młodszych i starszych;
 • Podnoszenie wiedzy przyrodniczej;
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne siły podczas ich udziału w zabawach, konkurencjach sportowych, quizie, festiwalu piosenki;
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, wrażanie ich doznań w pracach plastycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Utrwala wiadomości o zjawiskach przyrodniczych zimą;
 • Stara opiekować się dziećmi młodszymi oraz współpracuje zgodnie w zespole;
 • Poznaje ciekawe zmiany zachodzące w przyrodzie zimą;
 • Wykorzystuje swoją wiedzę podczas quizu;
 • Pokonuje napotkane trudności;
 • Zna dyscypliny sportowe uprawiane zimą;
 • Bierze czynny udział w zabawach sportowych;
 • Poznaje zasady zachowania fair play.

METODY :

 • Metoda czynnościowa
- samodzielnych doświadczeń;
- zadań stawianych do wykonania;
- ćwiczeń utrwalających nabytych umiejętności.

FORMY:

 • indywidualna;
 • zbiorowa;
 • praca w zespołach

Na tydzień przed rozpoczęciem 'Zabaw z Panią Zimą' rodzice wspólnie z dziećmi zostali zaproszeni do wzięcia udziału w zabawie pt. 'Bałwanek'. Zadaniem rodziców i dzieci było wykonanie w domu przestrzennego bałwanka z dowolnych materiałów. W holu głównym przedszkola wystawiono wszystkie bałwanki i wręczono symboliczne upominki dzieciom.
W Głosie Pomorza ukazała się informacja i zdjęcie mówiące o powyższym przedsięwzięciu.

Przebieg tygodnia 'Zabawy z Panią Zimą'

Nauczycielki przygotowały dla dzieci białą gwiazdkę z folii samoprzylepnej- jako bilet wstępu na tygodniowe zabawy z Panią Zimą.

PONIEDZIAŁEK
Bajka pt. ' Królowa Śniegu' w wykonaniu nauczycielek. Po przedstawieniu Pani Zima odwiedza dzieci w salach i obdarowuje je deserami lodowymi.

WTOREK
( Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe - brak śniegu, spartakiada sportowa odbyła się na sali gimnastycznej)
Spartakiada sportowa z podziałem na grupy wiekowe.

ORGANIZACJA:

 • 10 zawodników z każdej grupy;
 • znajomość okrzyku rhu,hu,ha, hu, hu ha nasza zima złar1;
 • nagrody zasponsorowane przez Dyrektora Przedszkola;
 • Medale dla zawodników.

Grupy młodsze 3-4 latki

 • Chodzenie po śladach;
 • Rzuty kulą papierową do kosza;
 • Czworakowanie;
 • Przeskoki przez zaspę śniegową 'koc';
 • 'zjazd z górki' - dziecko siada na krążku i przesuwa się do chorągiewki odpychając się rękami i nogami;
 • przejście na czworakach przez bramkę;
 • rzuty 'śnieżkami' - piłeczkami do kosza.

Podziękowanie dzieciom za udział w zabawach przez Panią Zimę i rozdanie przez nią cukierków dla wszystkich dzieci i medali dla zawodników.

Grupy starsze 5-6 latki

 • 'zaprzęgi' - jedno dziecko siada na kocyku a drugie go ciągnie, powrót;
 • 'zbieranie kul śniegowych' - dziecko biegnie z wiaderkiem, w którym są kule z papieru, wysypuje je do środka koła i wraca przekazując wiaderko, następny zawodnik zbiera kule;
 • 'bieg po wąskim, krętym torze' - tor ułożony ze skakanek;
 • rzuty do celu - nauczycielka trzyma koło w powietrzu, a dzieci trafiają woreczkami w środek koła;
 • 'hokej' - Dziecko przesuwa woreczek kijem hokejowym między palikami, powrót po prostej;
 • 'narty' - dziecko stoi na dwóch złożonych w kostkę kocykach i przesuwa nogami udając jazdę na nartach ( nie można odrywać nóg od podłogi);
 • skoki na piłkach;
 • przejście odcinka z piłką pingpongową na łyżce.

Podziękowanie dzieciom za udział w zabawach przez Panią Zimę i wręczenie im cukierków oraz wręczenie medali dla zawodników.

ŚRODA
Dzień plastyczny - zabawy w salach
Grupa 3 latki : 'Zima' - rysowanie białą kredką na granatowym tle papieru;
Grupa 4 latki: 'Bałwanki śniegowe' - praca w zespołach. Wypełnianie konturów dużego bałwana watą lub dowolnym białym materiałem;
Grupa 5 latki: 'Fantazje lodowe' - montowanie z wyciętych z białego kartonu trójkątów różnorodnych form przestrzennych;
Grupa 6 latki: 'Kraina lodowa Królowej Śniegu' - praca w zespołach. Praca przestrzenna na dużym formacie polegająca na przyklejaniu (ruloników z białego papieru, kulek, harmonijek, paseczków itp.) na białą kartkę.

Po wykonaniu prac dzieci swoje wytwory wystawiły w holu przedszkola urządzając mini galerię zimową dla rodziców.

CZWARTEK
Grupy 3-4 latki : dzieci szukają ukrytych przez Panią Zimę niespodzianek
(naklejone strzałki na podłodze są wskazówką dla nich do kierunku poszukiwań)

Grupy 5-6 latków : quiz z Panią Zimą
Pani Zima wraz z nauczycielkami wybiera po jednym reprezentancie z każdej grupy do poszczególnych konkurencji.

 1. zagadki o zimie;
 2. 'śnieżki' - dzieci w określonym czasie muszą zrobić jak najwięcej kulek z papieru;
 3. 'fasolki' - kto wrzuci najszybciej do plastikowej butelki 20 fasolek;
 4. zagadki słuchowe;
 5. 'góra lodowa' - układanie na czas jak najwyższej wieży z klocków;
 6. puzzle - z pociętych elementów układanie bałwanka;
 7. 'gwiazdki śniegowe' - dzieci rysują na ciemnym tle białą kredką dowolnie wymyśloną przez siebie gwiazdkę, dzieci dopingują zawodników śpiewając piosenki o tematyce zimowej.

Uczestnicy konkurencji zostają nagrodzeni : kolorowankami, długopisami, breloczkami, maskotkami.

PIĄTEK

Mini festiwal piosenki - 'Śpiewać każdy może'
Spotkanie wszystkich grup w sali rytmicznej. Akompaniuje pani Kasia Szymczewska - rytmiczka.
Chętne dzieci zostają zapraszane na scenę przez Panią Zimę i śpiewają piosenki o tematyce zimowej.
Wykonawcy zostają nagrodzeni słodyczami.

EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

1. Zacieśnienie więzi koleżeńskich między dziećmi;
2. Spontaniczny i aktywny udział dzieci w zabawach poprzez atrakcyjną formę ich prowadzenia;
3. Wzbogacenie współpracy przedszkola z rodzicami
4. Lepsza znajomość treści z zakresu zjawisk przyrody zimą;
5. Włączenie wszystkich nauczycielek do współpracy w organizacji imprezy 'Zabawy z Panią Zimą'

WNIOSKI
1. Cykliczne organizowanie imprezy;
2. Zachęcanie rodziców do wzięcia udziału w proponowanych przez nas zabawach;
3. Wprowadzanie nowych, atrakcyjniejszych zabaw i konkurencji.

Opracowała:

Anna Rymarczyk

KOSZALIN 2005