Temat zajęć: Podróżujemy z wodą – 3 stany skupienia wody.

Grupa: 5- i 6-latki

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o wodzie, jej stanach skupienia i występowaniu na Ziemi.
 • Poznawanie obiegu wody w przyrodzie.
 • Ćwiczenie umiejętności wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń.

Cele operacyjne:

 • potrafi określić właściwości wody, lodu i pary
 • potrafi wymienić 3 stany skupienia wody,
 • potrafi wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń,
 • stosuje samodzielnie zasady bezpiecznego eksperymentowania,

Pomoce dydaktyczne:

 • Wiersz Marii Terlikowskiej „Przygody Kropli Wody”, ilustracje do wiersza, plansza „Obieg wody w przyrodzie, szklane naczynie, czajnik z wrzątkiem, pojemniki z wodą, lód, zimny talerzyk, miseczka, magnetofon, płyta Vivaldiego „4 pory roku”.

 

Przebieg zajęć:

1. Słuchanie wiersza ilustrowanego obrazkami.

Dzieci słuchają pełnej wdzięku i humoru oraz pisanej klasycznym wierszem historii dla najmłodszych o przemianach wody w przyrodzie, dzięki czemu podróżuje od głębin ziemi, poprzez rzeki, morza, domy aż do chmur, by powrócić znów na ziemię.


2. Omówienie treści wiersza przy użyciu planszy „Obieg wody w przyrodzie”.

Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela, dotyczące obiegu wody w przyrodzie i pokazują to na planszy.

Obieg wody w przyrodzie:

Płynna woda, która nie ma określonego kształtu, przy odpowiednio niskiej temperaturze zamarza, zwiększając swoją objętość. Staje się ciałem stałym- lodem, który jest lekki i pływa po powierzchni wody.

Woda cały czas paruje, szczególnie mocno wtedy, gdy jest gorąco i zamienia się wtedy w bezbarwny, niewidoczny gaz - parę wodną. Wysoko ponad ziemią, gdy będzie odpowiednio zimno zamieni się w grad i śnieg, które spadną na ziemię, by w końcu znowu zamienić się w płyn.


3. Zabawa kreatywna przy muzyce Vivaldiego „4 pory roku”.

Dzieci otrzymują po 1 chustce niebieskiej, którą ilustrują muzykę i opowiadanie. Nauczyciel opowiada przygody kropli wody, dostosowując tempo opowiadania do muzyki a dzieci, zamienione w kropelki, podróżują poprzez 3 stany skupienia wody.


4. Doświadczenia z wodą lodem i parą.

Przeprowadzenie i omówienie przeprowadzonych doświadczeń. Umożliwienie dzieciom samodzielnego prowadzenia zabaw badawczych, zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.

DOŚWIADCZENIE „WŁAŚCIWOŚCI WODY”:

Zabawy badawcze z wodą w różnych stanach skupienia, podczas których dzieci poznają właściwości wody, ćwicząc postrzeganie zmysłowe:

 • dotykiem: wyczuwanie różnic temperatur wody i lodu, siły strumienia wody z różnych naczyń; twardości i miękkości itp.;
 • wzrokiem: obserwowanie kropli wody umieszczonej na folii (przezroczystość bezbarwność), zachowanie wody w przezroczystym naczyniu (ruch wirowy, falowanie) oraz lodu pod wpływem siły;
 • smakiem: degustacja wody i lodu,;
 • słuchem: słuchanie, jakie woda wydaje dźwięki przy chlapaniu, uderzaniu dłonią w powierzchnię itp.

DOŚWIADCZENIE „PARA I DESZCZ”:

Nauczyciel wlewa do naczynia gotującą się wodę i przykrywa ją talerzykiem. Unosząca się do góry para tworzy „chmury pary”. Pod wpływem zimnego talerzyka para skrapla się na jego dnie a następnie opada na dno naczynia.

DOŚWIADCZENIELÓD I WODA”:

Obserwowanie zachowania kawałka lodu podczas topnienia. Proponowanie i wypróbowywanie wpływu różnych czynników na tempo topnienia. Przygotowanie i włożenie do zamrażarki pojemnika z rozmrożona wodą, w celu ponownego zamrożenia.


5. Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce: „Magiczna woda” wg M. Montessori

Dzieci siedzą w kole i obserwują uspokajanie się wody w naczyniu położonym pośrodku nich, starając się ja naśladować i również się wyciszyć.

Następnie podają sobie miseczkę, starając się, aby ruchy były spokojne a woda nie wylała się.

Na koniec wszyscy zamykają oczy a nauczyciel opuszcza kroplę wody na ich dłonie. Ten kto poczuje dotyk kropli , może otworzyć oczy ale opuszcza zabawę dopiero po ukończeniu jej przez wszystkich i oficjalnym lecz cichym poleceniu nauczycielki