SCENARIUSZ EKOLOGICZNY dla grupy dzieci 4 - letnich
Temat: "Jak wazna jest woda w przyrodzie?"

Cele:

  • przypomnienie znaczenia wody w przyrodzie
  • wdrażanie do myślenia przyczynowo - skutkowego
  • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
  • wdrażanie do pracy w grupie
  • rozwijanie kompetencji językowych
  • nabywanie świadomości ekologicznej

PRZEBIEG:
1. Obserwacja wzrastających w "Zielonym ogródku" - przypomnienie czynników służących prawidłowemu rozwoju roślin.
- Próba odpowiedzi na pytanie: "Czy brudna, zanieczyszczona woda jest dobra dla przyrody?"
2. Oglądanie krótkiej inscenizacji "Nad rzeką" (twórczość własna stworzona na potrzebę tematu):

Do pszczółki przyleciała mucha.
MUCHA:
- Słuchaj z naszej rzeczki jakiś smrodek bucha. Wszystkie ryby co w niej pływały gdzieś się mocno pochowały!
PSZCZOŁA:
- Co sie stało?
MUCHA:
- A no to, że turystów przyszło 100! Wszędzie śmieci rozrzucili, no bo dobrze się bawili!!
Samochody myli w rzece, wyrzucali do niej śmiecie, a na koniec nasmrodzili swoje auta odpalili. Nikt nie myślał o zwierzętaxc, które brud ten będzie nękał.
Biedne ryby poddusili i nic sobie nie robili, bo myśleli wciąż o sobie!
PSZCZOŁA:
- Pomyślmy o sposobie jak przywrócić rzece blask, może przyjdą przedszkolacy też zabiorą się do pracy. Wtedy wszystko wysprzątają,że aż bedzie tu pachniało.
RAZEM:
- Zakrzyknijmy wszyscy wraz: "Ach, jak pachnie cały las. Ach, jak pachnie dookoła, niebo pachnie ciepłym deszczem, miodem pachnie senna pszczoła, świeżą ziemią trawki pierwsze.
3. Rozmowa na temat tekstu:
- Co wydarzyło sie w lesie?
- Jakie zagrożenie dla przyrody (roślin, zwierząt) stworzył w lesie człowiek?
- Jakie zmiany zaszły w lesie po wizycie przedszkolaków?
- Co my możemy zrobić, aby dbać o wodę, żeby była czysta i aby jej nie zabrakło?
4. Wykonanie wspólnie plakatu metodą projektu: "JAK DBAĆ o WODĘ?"

Autor Maja Woźnicka