Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej dla dzieci 5-letnich.

 

Temat: co jest dobre, a co złe dla Przyrody?

Cele ogólne:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody – rozwijanie wrażliwości na jej piękno;
 • rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności o środowisko przyrodnicze;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;
 • wdrażanie do przeliczania liczby elementów zbioru w zakresie opanowanym przez dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnej

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • rozumie rolę przyrody dla człowieka,
 • rozumie skutki niekorzystnego dla Przyrody postępowania człowieka,
 • przyporządkowuje obrazki oznaczające elementy przyrody,
 • potrafi odróżnić czyste i zanieczyszczone środowisko przedstawione na ilustracjach,
 • przelicza elementy zbioru w opanowanym przez siebie zakresie;
 • rozpoznaje, nazywa  i naśladuje głosy przyrody;
 • swobodnie interpretuje gestem utwór instrumentalny,
 • globalnie czyta wyrazy i proste zdania

Metody: podające – wiersz, pogadanka, piosenka, wyjaśnienia, problemowe i aktywizujące – zadań stawianych do wykonania, operacyjne –  drama, improwizacje muzyczno - ruchowe

Forma: praca zbiorowa i indywidualna;

Pomoce: utwór A. Vivaldiego z cyklu „Cztery pory roku” pt. „Wiosna”, odgłosy przyrody z CD,  piosenki z CD; ilustracje różnych środowisk przyrodniczych,  duża sylweta drzewa.

 

Przebieg zajęcia:

1. Zabawa integracyjna w kole przy piosence: „ Bocian i żabki”

Dzieci ustawione w kole naśladują ruchem słowa piosenki”:

Stajemy wszyscy w kole, chwytamy się za ręce,

Skaczemy jak najwyżej, kucamy jak najprędzej.

Za ręce się łapiemy, jak żabki w przód skaczemy.

Teraz podskok, jak raki powracamy.

Języki wysuwamy i szybko je chowamy.

A teraz dla ochłody, liżemy zimne lody.

Stoimy na podłodze,  tylko na jednej nodze – podskok i zmiana: Czy ktoś przypomina bociana?

 

2.  „Odgłosy przyrody” – ćwiczenia słuchowe

Nauczycielka prezentuje dzieciom nagrany cykl dźwięków – odgłosy radosnej zabawy dzieci, szumu deszczu, burzy, ciszy, śpiewu ptaków. Po wysłuchaniu nagrania dzieci tworzą słowne opisy wyobrażonej sytuacji bądź wydarzenia.

3. Słuchanie wiersza„ Co to jest przyroda?” D. Gellner.

To drzewa i kwiaty i liście i woda

Motyl nad łąką, biała stokrotka

Szanuj przyrodę, kochaj przyrodę

Kwiatom w doniczkach nie żałuj wody

Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz

Ptak rozśpiewany, gadające świerszcze

Powiedzcie, co jeszcze?

Dbaj o trawniki! Niech koło domu

Będzie wesoło, będzie zielono.

 

Dzieci wymieniają elementy przyrody, o których była mowa w wierszu. Następnie nauczycielka odkrywa tablicę, na której znajduje się wiosenne drzewo oraz obrazki przedstawiające różne przedmioty będące elementami przyrody lub nie (słonce, kot, pies, kwiaty, tęcza, las, żelazko, kubek, pociąg, buty). Zadaniem dzieci jest wybrać te obrazki, które przedstawiają elementy przyrody – zostają one przypięte do sylwety drzewa.

4. „Policz obrazki”

Dzieci przeliczają obrazki przypięte do drzewa, dzielą wyrazy na sylaby, podpisują liczebność zbioru za pomocą kartonika z cyfrą.

5.  Zabawa integracyjna „Deszczyk” – wykorzystanie muzyki instrumentalnej.

Dzieci inscenizują ruchem padający deszcz, burzę i tęczę po burzy.

6. Zadanie edukacyjne „Sprawdź, czy dbasz o przyrodę”.

Dzieci zostają podzielone na trzy grupy: żabki, motylki, biedronki.. Zadaniem każdej grupy jest naklejenie na arkusz papieru ilustracji przedstawiających przyjazne środowisku zachowania człowieka. Po wykonaniu zadania dzieci omawiają wykonane plakaty motywując wybór poszczególnych obrazków.

Ilustracje do posegregowania przedstawiają: wypalanie traw, sadzenie drzew, dymiące kominy, porządkowanie lasu, pojemniki do segregowania śmieci, rozpalanie ogniska w lesie.

7.  Zabawa „Tak, czy nie”

Na tablicy przypięte są ilustracje czystego i zaniedbanego środowiska przyrodniczego. Po posegregowaniu obrazków – utworzenie dwóch zbiorów obrazków, dzieci podpisują je słowami „tak” – dla środowiska czystego i „nie” dla środowiska zaniedbanego.

 

8. „Jestem drzewem” – drama.

Dzieci ruchem interpretują ruchem i gestem opowiadanie nauczycielki wcielając się w rolę drzewa:

Wyobraź sobie, że jesteś malutkim drzewkiem. Zasadziły je dzieci tuż na skraju lasu. Drzewo rosło powoli przez wiele, wiele lat. Wiatr poruszał delikatnie jego listkami. Czasami, kiedy był w złym humorze, wiał z ogromną siłą i wtedy drzewo wyginało się na wszystkie strony, gałęzie pochylały się mocno, raz w jedną, raz w drugą stronę. Drzewo najbardziej lubiło, kiedy padał na nie mały, delikatny deszczyk. Z radości wznosiło gałązki wysoko, wysoko i zdawało się, że jest coraz wyższe i wyższe.

9.  Uzupełnianie zdań.

Dzieci rozpoczynają każdą wypowiedź od słów „Musimy dbać o przyrodę, bo ...”, „Przyroda jest piękna bo... .” Podczas wypowiadania się  dzieci, nauczycielka służy pomocą i radą, kieruje uwagę dzieci na wartości zdrowotne czystego środowiska, na piękno przyrody, znaczenie drzew, lasów i czystych wód i powietrza dla każdego z nas.

9. . Zabawa improwizacyjna z chustami „Wiosna na łące”

Dzieci tańczą przy akompaniamencie utworu A. Vivaldiego „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku”.

12. Podsumowanie zajęcia:

Dzieci oceniają, czy zajęcie im się podobało i na ile za pomocą kolorowych kwiatów i deszczowych chmurek, podchodząc do stolika, wybierając znaczek i podnosząc do góry.

10. Zabawa plastyczna „Nasza piękna planeta”: dla chętnych dzieci.

Chętne dzieci wykonują prace plastyczne, wybraną przez siebie techniką: malowanie, rysowanie, wycinanie, stemplowanie, itp.,  przedstawiające takie elementy przyrody, które uważają za najpiękniejsze. Po zakończeniu pracy dzieci podziwiają wszystkie obrazy, okazując radość z osiągniętego sukcesu, asystując pani podczas zawieszania prac w szatni.

Opracowała i przeprowadziła : mgr Ewa Kowalczyk