Temat: "Z przyrodą za pan brat"
Cele:

 • kształcenie umiejętności dostrzegania pozytywnych zjawisk w kontakcie z przyroda;
 • rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów oraz wlasciwego przekazywania informacji
 • utrwalanie norm grupowych w kontakcie z przyroda
 • wyzwalanie pozytywnych emocji

Środki dydaktyczne:
Kratki papieru, przybory do rysowania, nagranie utworu „Wiosna" Vivaldiego ze zbioru „Cztery pory roku", kilka ilustracji przedstawiających rózne skutki działalności człowieka w otoczeniu przyrodniczym
Przebieg zajęcia:
1.    Zabawa „Przedstawiamy się"
Dzieci spontanicznie rysują na kartkach jakiś symbol przyrodniczy, z którym się utożsamiają i za pomocą którego chcą się przedstawić. Po narysowaniu przedstawiają się:

 • Ja, Ania, lubię kamienie, ponieważ ....................
 • Ja, Marek, lubię drzewa, ponieważ ....................
 • Ja, Kuba, lubię kwiaty, ponieważ ....................

2. Pantomima „Świat przyrody wokół nas".
Przy muzyce klasycznej dzieci poruszają się po sali, tańcząc w dowolny sposób. Na dany sygnał – przerwa w muzyce – naśladują ruchem:

 • pełzającego węża;
 • złamane drzewo;
 • skradającego się kota;
 • opadający liść;
 • groźnego lwa
 • latającego ptaszka

3. Improwizacje słowne na temat" Co czujesz? – ćwiczenia umiejętności wyrażania uczuć.
Ilustracje leżą odwrócone, dzieci wybierają losowo po jednej i wypowiadają się, co czuja, na przykład":

 • gdy widzę cierpiące zwierze, to czuje ......................
 • gdy widzę złamane drzewo, to czuje smutek, bo .........................
 • gdy widzę opadające liście, to czuje .......................

4. Zabawa z partnerem „Ja i moje ulubione zwierzątko".
Dzieci dobierają się parami. Jedno przyjmuje role zwierzątka, drugie opiekuna. Naśladują swoje zachowanie wobec zwierząt (spacery, karmienie, wspólne zabawy). Zmiana ról.
Wymiana uwag w parach – czy bylem dobrym opiekunem.
5. Utrwalanie norm.
Dzieci wypowiadają się jakie normy funkcjonują już w naszej grupie, na przykład:

 • dbamy o zwierzęta leśne, ponieważ zbieramy dla nich karmę
 • dbamy o ptaki, ponieważ codziennie je dokarmialiśmy;
 • nie hałasujemy w parku, aby nie płoszyć zwierząt
 • nie łamiemy gałęzi drzew, bo wiemy ze dają życiodajny tlen

6. Krąg kończący zajęcia: Dzieci dokończają zdanie: Dzisiaj na zajęciach najprzyjemniej było mi, gdy ...................................
7. Kolorowanie wybranych malowanek o tematyce ekologicznej.

B. Krawczyk