Scenariusz z zakresu edukacji ekologicznej

Temat: Jak możemy pomóc rzece? – rozmowa na podstawie wiersza J. Papuzińskiej pt. ,,Chora rzeka”.

Wiek: 4- latki

Cele:

 • Ukazanie różnicy między „chorą” (zanieczyszczoną) a „zdrową” (czystą) rzeką.
 • Zachęcanie do dbania  o czystość otoczenia, w którym żyjemy
 • Wyjaśnienie dzieciom pojęcia: „zanieczyszczenia”

Metody:

 • Czynne
 • zadań stawianych do wykonania
 • samodzielnych doświadczeń dziecka
 • ćwiczeń utrwalających nabyte umiejętności
 • Słowne
 • rozmowy
 • objaśnienia i instrukcje
 • żywe słowo

Formy:

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zbiorowa

Środki dydaktyczne: gazety, opakowania po jogurtach, szary papier, kolorowe ilustracje, papierki po cukierkach, nagranie z szumem rzeki, worek na śmieci, sylwety drzew, kwiatów, motyli, ptaków.

 Przebieg:

I.

Prowadząca wyjaśnia dzieciom, co to jest woda i w jakich zbiornikach występuje. Zwraca uwagę na znaczenie wody w przyrodzie i w życiu człowieka.

II.

W sali znajduje się ułożona z gazet rzeka. Wkoło niej porozrzucane są różnego rodzaju śmieci – opakowania po jogurtach, puste pudełka, pogniecione gazety. Nauczycielka czyta dzieciom  wiersz J. Papuzińskiej „Chora rzeka”:

 „Chora rzeka”

Śniła się kotkowi rzeka,

wielka rzeka, pełna mleka…

Tutaj płynie biała rzeka.

Jak tu pusto!

Drzewo uschło…

cicho tak –

ani ptak,

ani ważka, ani komar, ani bąk,

ani gad, ani płaz, ani ślimak,

ani żadna wodna roślina,

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,

nikt już nie żyje tutaj,

bo rzeka jest zatruta.

Sterczy napis „Zakaz kąpieli”

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka, czeka, czeka…

 

1. Rozmowa na podstawie wiersza:

 • Dlaczego w rzece i wokół niej nic nie było?
 • Kto przyczynił się do zanieczyszczenia rzeki?
 • Kto może wyleczyć rzekę z kłopotów?
 • Co my ludzie możemy zrobić, aby rzeka była zdrowa?

2. Sprzątanie terenu wokół „rzeki”. Prowadząca zajęcie zaprasza dzieci do zabaw w „rzece” i pyta co trzeba zrobić, żeby te zabawy były przyjemne. Włącza muzykę. Zadaniem dzieci jest uprzątnięcie „rzeki” i terenu wokół niej zanim skończy się piosenka. Sama chodzi wśród dzieci trzymając duży worek, do którego dzieci wrzucają śmieci. Po skończonej pracy proponuje dzieciom zabawę ruchową (przeskakiwanie przez rzeczkę, pokazywanie różnych stylów pływania).

3. Co czuje „chora”, a co „zdrowa” rzeka?

Nauczycielka prosi wybrane dzieci, aby wyobraziły sobie, co mogła czuć czysta rzeka ,,zdrowa”, a co brudna rzeka ,,chora” i dlaczego?

4. Praca plastyczna w grupach. Nauczycielka dzieli dzieci na dwie grupy i  rozdaje   arkusze szarego papieru z „czystą” i „brudną” rzeką. Zadaniem pierwszej grupy jest naklejanie na arkuszu wokół czystej rzeki drzew, kwiatów, ptaków i motyli, zaś drugiej – naklejanie różnego rodzaju śmieci – wyciętych z gazet puszek, opon, butów, opakowań oraz innych zanieczyszczeń.