ZAJĘCIE EKOLOGICZNE

TEMAT:    „Szanujmy las”

Dzieci:      6 -letnie

 CEL GŁÓWNY: Dziecko wie jak należy postępować, aby chronić środowisko naturalne

CELE OPERACYJNE:
- dziecko prawidłowo rozwiązuje zagadki obrazkowe i słowne
- dziecko określa jak prawidłowo należy zachować się w lesie
- dziecko opowiada w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami

- dziecko przelicza elementy zbioru, porównuje liczebność zbioru, posługuje się określeniami:    więcej, najwięcej, mniej, najmniej
- wykonuje pracę plastyczną dowolnie wybraną techniką plastyczną, „ Moje ulubione    zwierzątko leśne”

PRZEBIEG ZAJĘCIA
1.Rozmowa z wykorzystaniem ilustracji i piktogramów
„ Jak nie należy zachowywać się w lesie”
-  nie można hałasować
-  nie wolno rozpalać ogniska
-  nie wolno płoszyć zwierząt, ptaków
-  nie wolno niszczyć mrowisk
-  nie można łamać gałęzi drzew, krzewów
-  nie wolno śmiecić ( butelki ze szkła mogą być przyczyną pożaru)

„ A co można robić w lesie”
-  spacerować
-  zbierać owoce leśne i grzyby
-  obserwować zwierzęta, drzewa, krzewy itp
2."Zwierzęta leśne"- rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych -(częściowo zakryte ilustracje zwierząt leśnych) odszukiwanie napisów z nazwami zwierząt, globalne odczytywanie ich, umieszczanie napisów pod obrazkami)
3. Czytanie dzieciom wierszy J.Brzechwy „Niedźwiedź”, „Dzik”, „Wilk”

4. Zabawa ruchowa, orientacyjno- porządkowa „Wiewiórki w dziupli”
5. Rozmowa na temat „Jak możemy pomagać zwierzętom leśnym?”
6. Zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej „Spacer po lesie”
7. Zabawa matematyczno - manipulacyjna "Kolorowe liście"
Każde dziecko otrzymuje kopertę, w której umieszczone są kolorowe liście z papieru a także kartkę z narysowanym na niej drzewami.
Zadaniem jest umieszczanie liści na drzewach zgodnie z poleceniami nauczycielki np.:
- proszę umieścić na pierwszym drzewie 6 liści żółtych
- proszę umieścić na drugim drzewie 8 liści czerwonych
- proszę umieścić na trzecim drzewie 10 liści zielonych
- których liści jest więcej, żółtych czy czerwonych?
- a może ktoś potrafi policzyć, ile jest wszystkich liści razem?
8. Zabawa ruchowa w kole „ Stary niedźwiedź mocno śpi”
9. Wykonywanie pracy plastycznej dowolnie wybraną techniką plastyczną na temat, „Moje ulubione zwierzątko leśne” z wykorzystaniem plasteliny, kredek, skrawek materiału itp.
10. Zorganizowanie wspólnie z dziećmi wystawy prac.                                                                                        Beata Skotnicka