Scenariusz zajęć o tematyce leśnej

Temat: Grzybobranie, bo grzybów przeliczanie to dla przedszkolaka łatwe zadanie”. Edukacja matematyczna dla dzieci trzyletnich

 Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności słuchania i koncentracji uwagi,
 • kształtowanie umiejętności współpracy,
 • rozwijanie samodzielnego myślenia.

Cele operacyjne:

 • słucha poleceń nauczyciela i wykonuje je,
 • umie liczyć do trzech samodzielnie i z innymi dziećmi,
 • potrafi rozróżniać wielkości,
 • posługuje się słowami: „największy”, „średni”, „najmniejszy”,
 • reaguje odpowiednio na sygnał w zabawie,
 • potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tematem zajęć,
 • krótko dzieli się spostrzeżeniami na temat lasu,
 • umie wymienić kilka zwierząt zamieszkujących tereny leśne.

 

Metody:

 • eksponująca (sylwety, grzybki),
 • praktyczna (udział w zabawie, odnajdywanie grzybów).

Formy:

 • zbiorowa,
 • indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:

 •  Tekst opowieści ruchowej,
 • sylwety grzybów w trzech rozmiarach,
 • grzybki do rozmieszczenia w sali (około 30 w trzech rozmiarach zgodnych
  z rozmiarami sylwet),
 • trzy koszyki wiklinowe,
 • tamburyno.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie. Nauczyciel wita się z dziećmi krótką opowieścią ruchową. Dzieci wykonują ruchy zgodne z poleceniami nauczyciela.

Wyobraź sobie, że jesteś w lesie, liście na drzewach szumią (dzieci unoszą do góry ręce
i naśladują poruszające się korony drzew),  niektóre ptaki przeskakują z drzewa na drzewo (dzieci podskakują obunóż). Kilka małych wiewiórek wspina się na konary i obserwuje okolicę (naśladują wspinaczkę rękami i nogami na przemian, obserwują stając na palcach stóp). W lesie zaczyna kropić deszczyk (dzieci stukają paluszkami o dywan) i zwierzęta uciekają do swoich kryjówek (chowają się w wyznaczonym miejscu np. poza dywanem).  Deszcz na chwilę ustaje i zwierzęta mogą wrócić do swoich zajęć (dzieci siadają na dywanie). Zza drzewa wyłania się potężny niedźwiedź z ostrymi pazurami, więc wszyscy uciekają znów do swoich norek lub wspinają się na drzewa (dzieci naśladują wspinanie lub kulą się zakrywając oczy). Wszystkim udało się uciec przed niebezpieczeństwem, a słońce znów świeciło.

2. Rozmowa. Dzieci siedzą na dywanie w kole, a nauczyciel rozmawia z nimi na temat wyglądu lasu. Dzieci wypowiadają się na temat tego jakie zwierzęta można spotkać w lesie, jakie rośliny i grzyby. Dzieci wymieniają się spostrzeżeniami dotyczącymi ich osobistych obserwacji z wypraw leśnych.

3. Nauczyciel wiesza na tablicy sylwety trzech grzybów różnej wielkości. Grzyby powieszone są losowo. Zadaniem dzieci jest nazwanie powieszonych sylwet oraz wskazanie różnic
i podobieństw. Nauczyciel zadaje pytania: „Czym różnią się grzyby?”; „Który jest największy?”; „Który z nich najmniejszy?”; „Który średniej wielkości?”. Następnie zadaje pytania dotyczące podobieństw: „Jakie elementy grzybów są takie same?”; „ Kolory są podobne czy inne?”. Dzieci przeliczają grzyby oraz na prośbę nauczyciela układają grzyby kolejno:

-od najmniejszego do największego – same sprawdzają poprawność wykonania polecenia,

-od największego do najmniejszego – same sprawdzają poprawność wykonania polecenia.

4. Zabawa matematyczna „Zbieranie grzybów”. W różnych miejscach w sali rozmieszczone są grzyby w trzech rozmiarach. wycięte z papieru lub innego dostępnego materiału (jest ich tyle samo co dzieci). Przedszkolaki mają za zadanie wybrać się na grzybobranie i uzbierać każdy po jednym grzybku. Następnie dopasowują grzyby do odpowiedniego koszyka oznaczonego sylwetą grzyba, jednego z tych, które dzieci wcześniej przeliczały. Nauczyciel koryguje błąd jeśli grzyb znajdzie się w nieodpowiednim koszyku.

5. Zabawa ruchowa. Zaproszenie dzieci do dalszej zabawy w grzybobranie przy dźwiękach tamburyna. Przedszkolaki poruszają się w rytm zbierając grzyby, a gdy tamburyno nie gra, chowają się przed deszczem w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu w sali.