SCENARIUSZ

 

GRUPA WIEKOWA: 6 latki     (miesiąc czerwiec)

TEMAT: CHCEMY, ABY NASZA ZIEMIA BYŁA CZYSTA.    

                   PASOWANIE NA MŁODEGO PRZYJACIELA PRZYRODY.

CELE OGÓLNE:

 1. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OBROŃCY ŚRODOWISKA                       PRZYRODNICZEGO.
 2. UŚWIADAMIANIE DZIECIOM NIEBEZPIECZEŃSTW, JAKIE MOGĄ ZAGRAŻAĆ ŚRODOWISKU PRZYRODNICZEMU ZE STRONY CZŁOWIEKA.
 3. ROZWIJANIE MYŚLENIA PRZYCZYNOWO – SKUTKOWEGO.
 4. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH.
 5. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • zna i rozumie pojęcie ekologia,
 • czyta proste wyrazy(dzieci chętne i już czytające),
 • rozwiązuje zagadki,
 • wypowiada się na określony temat,
 • potrafi ciałem, ruchem wyrazić nastrój muzyki,
 • wie, w jaki sposób należy dbać o przyrodę,
 • chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciu,

POMOCE: ( obrazki planety Ziemia – zdrowej i chorej, magnetofon, płyta CD, doniczki, ziemia i różne nasiona drzew, łopatki, woda ).

                   PRZEBIEG ZAJĘCIA.

 1. Powitanie gości : p. Dyrektor, przedstawiciela LOP, rodziców.
 2. Powitanie przez p. Ziemię. Witajcie kochane dzieci. Przybyłam dzisiaj do Was z zaproszeniem do wspólnej zabawy. Wiem o waszych różnych działaniach przyrodniczych. Choć niewiele macie lat, ale już kochacie ten cudowny świat i będziecie o niego dbać. Na początek zobaczcie co tu mam.
 3. Ćwiczenia oddechowe „ chmurki”. Na stolikach leżą dwa przykryte  serwetkami obrazki. Zadaniem dzieci jest zdmuchnąć „ chmurki”, tak, aby całkowicie odkryć obrazki – planety.
 4. Prezentacja dwóch planet – pięknej i zanieczyszczonej. Rozmowa na temat: CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE PLANETY? Rozważanie, na której z nich mieszkałoby się przyjemniej i dlaczego? Zabawa dramowa: wypowiedzi chorej planety.
 5. Słuchanie z nagrań CD – odgłosów przyrody: szum wody. śpiew ptaków, wiatru ). Gdy muzyka milknie, dzieci zachowują się jak chora planeta.
 6. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem :EKOLOGIA.
 7. Hasła rozwiązywały dzieci, a teraz Ziemia zada pytania. Dzieci mają odpowiedzieć TAK lub NIE.
 • w lesie głośno krzyczymy…
 • opiekujemy się zwierzętami i ptakami zimą…
 • samochody myjemy w rzece…
 • szanujemy zieleń…
 • oszczędzamy wodę i prąd…
 • łamiemy gałęzie drzew…
 • dbamy o czystość Ziemi…
 • sadzimy młode drzewka…

8.Ziemia zwraca się do dzieci. Widzę i słyszę, że macie dużo wiadomości, szanujecie przyrodę, to przyrzeknijcie mi, że nie będziecie robić tego co mnie smuci i boli.

9.Dzieci odpowiadają: MY JESTEŚMY DZIECI ŚWIATA, NIEBA, SŁOŃCA, ZIEMI, LASU, WODY. I NADESZŁA TAKA CHWILA, KTÓRA ŁĄCZY PRZYJACIÓŁ PRZYRODY.

10.Dzieci stają w rządku i składają przysięgę .Przedstawiciel LOP czyta tekst ślubowania:

 • PRZYRZEKAMY, ŻE NIE BĘDZIEMY MĘCZYĆ OWADÓW, PTAKÓW, ZWIERZĄT!
 • PRZYRZEKAMY, ŻE NIE BĘDZIEMY NISZCZYĆ DRZEW ANI KWIATÓW!
 • PRZYRZEKAMY, ŻE W LESIE BĘDZIEMY ZACHOWYWAĆ CISZĘ I SPOKÓJ!
 • PRZYRZEKAMY, ŻE BĘDZIEMY DOKARMIAĆ PTAKI ZIMĄ!
 • PRZYRZEKAMY ZAWSZE CHRONIĆ PRZYRODĘ!

11.Każde dziecko otrzymuje legitymację LOP, przyjaciela przyrody.

12.Wspólnie z rodzicami sadzenie różnych nasion drzew do doniczek z ziemią.

                                                    scenariusz opracowała:                                                   MAŁGORZATA RADOMSKA