Temat: Las – domem zwierząt

Cele ogólne:

 • Zna nazwy zwierząt, które mieszkają w lesie;
 • Wie jak należy się zachować w lesie.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Rozwija umiejętności aktywnego słuchania wiersza;
 • Zapoznaje się ze zwierzętami leśnymi;
 • Utrwala zasady jak prawidłowo należy zachowywać się w lesie;
 • Potrafi rozwiązywać zagadki tekstowe;
 • Poprawnie wypowiada się na dany temat;
 • Słucha poleceń nauczyciela;
 • Liczy do 5 oraz według własnych możliwości;
 • Potrafi klasyfikować według poleceń nauczyciela;
 • Zna maści zwierząt (kolory);
 • Współdziała w grupie.

Formy:

 • Indywidualna
 • Grupowa

Metody:

 • Słowna
 • Aktywizująca
 • Praktyczna

Środki dydaktyczne:

 • Wiersz pt. „Wycieczka” W. Scisowskiego;
 • Tablica, kreda;
 • Zagadki o zwierzętach;
 • Zdjęcia zwierząt;
 • Kartki papieru (kontur zwierząt);
 • Kredki.

Przebieg zajęć:

I. Dzieci siadają w kole. Nauczyciel czyta im wiersz pt. „Wycieczka” W. Scisłowskiego:

Był las, proszę Was –
i do tego lasu
dla zabicia czasu
przyszło młodzieńców
dziewięciu.
Pierwszy – wyrzeźbił nożem
swoje nazwisko w korze.
Drugi – gdy tylko przybył,
skopał niewinne grzyby.
Trzeci – wesołość wzniecił,
bo porozrzucał śmieci.
Czwarty – wrzeszczał jak goryl,
echo gra do tej pory.
Piąty – z wiatrówką w dłoni
zaczął wiewiórkę gonić.
Szósty – tak się rozgniewał,
że tłukł butelki o drzewa.
Siódmy – w zabawy szczycie,
podpalił leśne poszycie.
Wreszcie dwaj pozostali
gałęzie łamali.
A las,
proszę Was,
westchnął sobie żałośnie.
- Ja wyrosłem pięknie!
Ale co z nich wyrośnie.

II. Po przeczytaniu wiersza, dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela:

- ilu młodzieńców przyszło do lasu?

- jak każdy z nich się zachowywał?

- czy uważacie że takie zachowanie jest odpowiednie?

- czy wy również tak się zachowujecie?

- jaki powinniśmy zachowywać w lesie?

III. Nauczyciel wprowadza dzieci w świat zwierząt leśnych. Poprzez zagadki tekstowe dzieci próbują odgadnąć podstawowe zwierzęta leśne:

Zając
Krótki ogon, długie uszy
- nie ma go w przedszkolu.
Żyje sobie w leśnej głuszy,
lub kica po polu.Jeleń
Na wysokich nogach,
z dużymi rogami,
po leśnych mknie drogach,
staje za drzewami.Jeż
Mieszka w lesie lub na łące,
pogłaskać się nie da.
Gdy się boi stawia kolce,
nocą lubi biegać.Wilk
Ogon, uszy ma i kły
- psa daleki krewny.
W bajkach tylko bywa zły,
w lesie jest potrzebny.Wiewiórka
To rude zwierzątko,
w dziupli sobie mieszka.
Skacze po gałęziach,
kocha się w orzeszkach.Niedźwiedzie
Duże i piękne są te zwierzęta,
w wysokich górach, w lasach mieszkają.
Żadne z nich zimnych dni nie pamięta,
bo wszystkie smacznie je przesypiają.

IV. Dzieci podają inne zwierzęta leśne jakie znają. Nauczyciel wiesza na tablicy ich zdjęcia. Dzieci razem z nauczycielem przeliczają zdjęcia wywieszone na tablicy. Klasyfikują według poleceń np. małe, duże zwierzątka; zasypiające na zimę; skaczące itp.

V. Pogadanka na temat jak trzeba zachowywać w lesie. Dzieci wymieniają swoje pomysły, nauczyciel dopowiada i zapisuje na tablicy.

VI. Zabawa naśladownicza - nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy. W pierwszej grupie wychowankowie zamieniają się w niedźwiedzie, w drugiej w jeże, w trzeciej w zajączki, zaś w czwartej w wilki. Ich zadaniem jest za pomocą dramy naśladowanie ruchów zwierząt.

VII. Dzieci otrzymują od nauczyciela kontury zwierząt. Ich zadaniem jest dobranie odpowiedniego koloru i pokolorowanie tych zwierząt zgodnie z ich maścią.

 

Opracowała:

Anna Szulęcka