Scenariusz zajęć

Temat: Cztery pory roku

Grupa: 5-latki

Cele ogólny:

 • Utrwalanie nazw pór roku oraz charakterystycznych cech;
 • Utrwalanie nazw miesięcy;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Wymienia nazwy pór roku;
 • Potrafi przeczytać nazwy pór roku;
 • Dzieli wyrazy na sylaby z jednoczesnym wyklaskiwaniem;
 • Dzieli wyrazy na głoski;
 • Liczy w zakresie 10;
 • Uważnie słucha poleceń nauczyciela;
 • Współdziała w grupie;
 • Potrafi rozwiązywać zagadki tekstowe;
 • Słucha muzyki poważnej, określa jej nastrój;
 • Staranie wykonuje pracę plastyczną.

Formy:

 • Indywidualna;
 • Grupowa;
 • Zespołowa.

Metody:

 • Praktyczna;
 • Słowna;
 • Aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

 • Ilustracje przestawiające cztery pory roku;
 • Wyrazy do odczytania: zima, lato, jesień wiosna oraz nazw poszczególnych miesięcy;
 • Ilustracje przedstawiające przedmioty, zjawiska atmosferyczne, kolory związane z porami roku;
 • Zagadki tekstowe;
 • Płyta z nagraniem „Cztery pory roku” - Antonio Vivaldi
 • Kartki, farby plakatowe, pędzle.

Przebieg zajęć:

 1.  I.Rozmowa z dziećmi:
  • Jakie znacie pory roku?
  • Ile ich jest?
  • Czy potraficie wymienić wszystkie nazwy miesięcy?
  • Ile jest miesięcy w roku?
  • Jakie cechy charakterystyczne określają daną porę roku?
 2. Nauczyciel dzieli dzieci na 4-osobowe zespoły. Każda grupa otrzymuję koperty z ilustracjami poszczególnych pór roku, kartki z ich nazwami. Zadaniem dzieci jest prawidłowe dopasowanie nazw do odpowiednich obrazków. Głośne odczytywanie oraz dzielenie na sylaby nazw pór roku.
 3. III. Analiza i synteza głoskowa nazw pór roku oraz miesięcy.
 4. Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły w kole na dywanie. Na środku rozkłada ilustracje różnych przedmiotów, kolorów, zjawisk atmosferycznych oraz wyrazy: lato, jesień, zima, wiosna. Następnie prosi dzieci, aby dopasowały ilustracje do pór roku. Przeliczanie obrazków.
 5. Rozwiązywanie zagadek testowych.

Nadchodzi po zimie,
znasz dobrze jej imię.
Kroczy w kwiatów pąkach
i w promieniach słonka. (WIOSNA)

Gdy imię Tola podzielisz na połowę,
a potem przestawisz sylaby,
wnet uzyskasz czas laby. (LATO)

Co to za pani, w złocie, w czerwieni,
sady maluje, lasy przemieni.
A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja po niej zostaje. (JESIEŃ)

„Ziemi” pierwsze dwie litery,
dwie litery słowa „mama”,
dadzą nazwę pory roku.
Jaką? Pomyśl – zgadniesz sam. (ZIMA)

 1. Słuchanie fragmentów muzyki poważnej „Cztery pory roku”, określanie nastroju.
 2. Zabawa integracyjna Wiosna – wykorzystanie muzyki instrumentalnej. Dzieci inscenizują ruchem muzykę.

VII. Praca plastyczna – malowanie wybranej przez siebie pory roku.

VIII. Wystawa prac. Zakończenie zajęć.

Opracowała:

mgr Anna Szulęcka

 

 

Scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

Temat: „ Zagadki pór roku”. Zajęcia zintegrowane.

Cele ogólne:

 • usprawnianie umiejętności skupienia uwagi na słuchaniu poleceń
 • utrwalanie charakterystycznych cech pór roku,
 • rozpoznawanie pór roku po zmianach zachodzących w przyrodzie,
 • kształtowanie umiejętności skupienia uwagi na słuchaniu wiersza.

 

Cele operacyjne:

 • zna i nazywa pory roku,
 • rozróżnia zdania prawdziwe i fałszywe,
 • doskonali sprawność umysłową,
 • rozwija wyobraźnię i aktywność twórczą poprzez aktywny udział w zabawach,
 • rozpoznaje figury geometryczne

Metody: podająca, eksponująca, praktyczna.

 Formy: zbiorowa, indywidualna.

 Środki dydaktyczne: zdania prawdziwe i fałszywe, tekst utworu H. Bechlerowej „Nowy rok”, kolorowe parasole z ozdobami (kwiatki, liście, gwiazdki, maki), tablice demonstracyjne (zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze, ubiory, zabawy dzieci, arkusze kolorowego papieru A3, figury geometryczne z wycinanek lub innych materiałów.

 Przebieg zajęć:

 1. Krótka rozmowa z dziećmi w formie „prawda czy fałsz?” na temat aktualnej pory roku:

Nauczyciel podaje informacje, a dzieci podnoszą w górę kwiatek jeśli informacja jest ich zdaniem prawdziwa:

 

Teraz jest pora roku którą nazywamy wiosną

Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów

Zimą jeździmy na wakacje i kąpiemy się w morzu

Zimą lepimy bałwana

Wiosną kolorowe liście spadają z drzew

Jesienią zbieramy grzyby i kasztany

Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty

 1. Dzieci siadają w kole lub przed tablicą i słuchają czytanego przez nauczyciela wiersza.

Idzie Nowy Rok
lasem, miastem, polem.
Za nim idzie czworo dzieci,
każde z pięknym parasolem.

Jeden parasol niby łąka:
kwiaty na nim i biedronka.
A na drugim – kłosy żyta,
mak jak płomyk w nim zakwita.

Na tym trzecim nie ma kłosów,
ani kwiatów i biedronek,
tylko liście kolorowe -
złote, rude i czerwone.

Czwarty pięknie haftowany,
srebrne gwiazdki błyszczą na nim.
Idzie Nowy Rok
lasem, miastem, polem.
Teraz nazwij wszystkie dzieci,
które niosą parasole.

Rozmowa na temat wiersza. Dopasowanie odpowiednich nazw pór roku (wiosna, lato, jesień, zima) do parasoli z tekstu. Odnajdywanie wraz z dziećmi cech każdej z nich wyrażonych poetycko w wierszu.

Przedstawienie treści wiersza z dziećmi z użyciem parasoli z ozdobami (kwiatki, liście kolorowe, gwiazdki, maki).

 1. „Co tu nie pasuje?” – praca w zespołach – wyszukiwanie w zestawach obrazków, tych które nie pasują do poszczególnych pór roku (zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze, ubiory, zabawy dzieci), podajemy nazwy nie pasujących obrazków z podziałem na sylaby
 2. Podział dzieci na cztery zespoły (wiosna, lato, jesień, zima). Każda grupa na arkuszu kolorowego papieru A3 wykonuje pracę plastyczną z figur geometrycznych. Praca
  ma przedstawiać przydzieloną dla grupy porę roku.

 

 1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Kolory dla każdej pory” – kolorowe figury geometryczne dla każdego dziecka – dzieci poruszają się zgodnie z dźwiękowymi (pauza
  w muzyce) i obrazkowymi poleceniami (kolor, kształt)

Temat: Las – domem zwierząt

Cele ogólne:

 • Zna nazwy zwierząt, które mieszkają w lesie;
 • Wie jak należy się zachować w lesie.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Rozwija umiejętności aktywnego słuchania wiersza;
 • Zapoznaje się ze zwierzętami leśnymi;
 • Utrwala zasady jak prawidłowo należy zachowywać się w lesie;
 • Potrafi rozwiązywać zagadki tekstowe;
 • Poprawnie wypowiada się na dany temat;
 • Słucha poleceń nauczyciela;
 • Liczy do 5 oraz według własnych możliwości;
 • Potrafi klasyfikować według poleceń nauczyciela;
 • Zna maści zwierząt (kolory);
 • Współdziała w grupie.

Formy:

 • Indywidualna
 • Grupowa

Metody:

 • Słowna
 • Aktywizująca
 • Praktyczna

Środki dydaktyczne:

 • Wiersz pt. „Wycieczka” W. Scisowskiego;
 • Tablica, kreda;
 • Zagadki o zwierzętach;
 • Zdjęcia zwierząt;
 • Kartki papieru (kontur zwierząt);
 • Kredki.

Przebieg zajęć:

I. Dzieci siadają w kole. Nauczyciel czyta im wiersz pt. „Wycieczka” W. Scisłowskiego:

Był las, proszę Was –
i do tego lasu
dla zabicia czasu
przyszło młodzieńców
dziewięciu.
Pierwszy – wyrzeźbił nożem
swoje nazwisko w korze.
Drugi – gdy tylko przybył,
skopał niewinne grzyby.
Trzeci – wesołość wzniecił,
bo porozrzucał śmieci.
Czwarty – wrzeszczał jak goryl,
echo gra do tej pory.
Piąty – z wiatrówką w dłoni
zaczął wiewiórkę gonić.
Szósty – tak się rozgniewał,
że tłukł butelki o drzewa.
Siódmy – w zabawy szczycie,
podpalił leśne poszycie.
Wreszcie dwaj pozostali
gałęzie łamali.
A las,
proszę Was,
westchnął sobie żałośnie.
- Ja wyrosłem pięknie!
Ale co z nich wyrośnie.

II. Po przeczytaniu wiersza, dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela:

- ilu młodzieńców przyszło do lasu?

- jak każdy z nich się zachowywał?

- czy uważacie że takie zachowanie jest odpowiednie?

- czy wy również tak się zachowujecie?

- jaki powinniśmy zachowywać w lesie?

III. Nauczyciel wprowadza dzieci w świat zwierząt leśnych. Poprzez zagadki tekstowe dzieci próbują odgadnąć podstawowe zwierzęta leśne:

Zając
Krótki ogon, długie uszy
- nie ma go w przedszkolu.
Żyje sobie w leśnej głuszy,
lub kica po polu.Jeleń
Na wysokich nogach,
z dużymi rogami,
po leśnych mknie drogach,
staje za drzewami.Jeż
Mieszka w lesie lub na łące,
pogłaskać się nie da.
Gdy się boi stawia kolce,
nocą lubi biegać.Wilk
Ogon, uszy ma i kły
- psa daleki krewny.
W bajkach tylko bywa zły,
w lesie jest potrzebny.Wiewiórka
To rude zwierzątko,
w dziupli sobie mieszka.
Skacze po gałęziach,
kocha się w orzeszkach.Niedźwiedzie
Duże i piękne są te zwierzęta,
w wysokich górach, w lasach mieszkają.
Żadne z nich zimnych dni nie pamięta,
bo wszystkie smacznie je przesypiają.

IV. Dzieci podają inne zwierzęta leśne jakie znają. Nauczyciel wiesza na tablicy ich zdjęcia. Dzieci razem z nauczycielem przeliczają zdjęcia wywieszone na tablicy. Klasyfikują według poleceń np. małe, duże zwierzątka; zasypiające na zimę; skaczące itp.

V. Pogadanka na temat jak trzeba zachowywać w lesie. Dzieci wymieniają swoje pomysły, nauczyciel dopowiada i zapisuje na tablicy.

VI. Zabawa naśladownicza - nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy. W pierwszej grupie wychowankowie zamieniają się w niedźwiedzie, w drugiej w jeże, w trzeciej w zajączki, zaś w czwartej w wilki. Ich zadaniem jest za pomocą dramy naśladowanie ruchów zwierząt.

VII. Dzieci otrzymują od nauczyciela kontury zwierząt. Ich zadaniem jest dobranie odpowiedniego koloru i pokolorowanie tych zwierząt zgodnie z ich maścią.

 

Opracowała:

Anna Szulęcka