Zajęcia dodatkowe:

W grupach dzieci 5 i 6 letnich prowadzony jest język angielski oraz zajęcia z logopedą. Zajęcia te są finansowane przez przedszkole.

 

Raz w miesiącu organizowane są koncerty umuzykalniające organizowane przez Agencję Kulturalno - Usługową 'ARTOS'