1. Konkurs adresowany jest do dzieci 6-letnich z przedszkoli na terenie całego kraju.
 2. Z jednej placówki przedszkolnej może wpłynąć na konkurs jedna praca plastyczna wykonana przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.
 3. Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną (płaska, półpłaska lub przestrzenna) na podłożu kartonowym (passe-partout).
 4. Do pracy plastycznej należy dołączyć estetyczną wizytówkę (umieszczoną z przodu pracy , w lewym górnym rogu) zawierającą: nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego, nazwisko i imię dziecka i adres placówki. Prace niezaopatrzone w wizytówkę i passe-partout nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 5. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31 marca 2017r.
 6. Prace będą oceniane przez niezależną Komisję Konkursową powołaną spośród sponsorów.
 7. Prace przechodzą na własność Organizatora.
 8. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola, a laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w czasie obchodów Dnia Ziemi  w naszej placówce.
 9. Nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu zostaną wysłane pocztą lub dostarczone osobiście przez organizatorów.
 10. Wszelkich informacji udzielamy pod tel. 94 343-67-94 lub 880762038.

  Organizatorki