Przedszkole nr 15 w Koszalinie powołane zostało przez Kuratora Oświaty i Wychowania do działania w roku 1998. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Koszalin, nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Koszalinie. Dyrektorem przedszkola od dnia 1.09.2001r. jest mgr Danuta Salacha.

Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu „Północ” przy ul. Staszica 11. Mieści się w wolnostojącym, nowoczesnym, dużym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Na piętrze usytuowana jest sala gimnastyczna ze sprzętem i urządzeniami do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i gimnastyki korekcyjnej. Tuż obok znajduje się duża sala rytmiczna, w której oprócz rytmiki odbywa się nauka tańca współczesnego i baletu, znajduje się tam też sprzęt audio – video.

Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Na terenie osiedla nie zakładów przemysłowych, budynek przedszkola położony jest wśród mieszkalnych bloków.