Zajęcia dodatkowe:

We wszystkich grupach prowadzony jest język angielski. W grupach dzieci 5 i 6 letnich prowadzone są zajęcia z logopedą. Zajęcia te są finansowane przez przedszkole.

 

Raz w miesiącu organizowane są koncerty umuzykalniające organizowane przez Agencję Kulturalno - Usługową 'ARTOS'